Namena ovog Vodiča jeste da pomogne srpskim malim i srednjim preduzećima u razumevanju zahteva koje multinacionalne kompanije primenjuju prilikom predizbora i izbora svojih dobavljača. Razumevanje i praćenje istih ima za cilj da olakša srpskim malim i srednjim preduzećima da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija. 

Multinacionalne kompanije (MNC) obično su zainteresovane za dugotrajnu saradnju sa svojim dobavljačima, što sa jedne strane donosi dobit dobavljačima, a sa druge strane podrazumeva vrlo rigorozan proces selekcije dobavljača. MNC kompanija želi da bude sigurna da će izabrani dobavljač ispuniti zahteve po pitanju kvaliteta proizvoda ili usluga, kapaciteta proizvodnje, stabilnosti nabavki i konkurentnosti cena. Svaki novi dobavljač predstavlja ne samo priliku za sniženjem troškova ili boljom uslugom, već i potencijalni rizik, tako da jedna MNC pokušava da smanji ili eliminiše eventualni rizik putem rigoroznog procesa selekcije dobavljača.

Ovaj Vodič obezbeđen posredstvom SIEPA-e, baziran je na zahtevima multinacionalnih kompanija iz oblasti automobilske industrije, elektronske industrije i industrije hrane, kao i na ličnim iskustvima autora u njihovoj saradnji sa MNC. 

Pored toga, od značaja su i specifčni zahtevi MNC u zavisnosti od industrijske grane u kojoj posluju kao i različite faze nabavke proizvoda i usluga u koje dobavljači mogu biti uključeni. Većina uslova za preduzeća koja nameravaju da postanu dobavljači MNC odnose se na principe navedene u ovom Vodiču.

Nazad na sadržaj

Multinacionalne kompanije traže proveren kvalitet. Pogledajte kratak vodič kroz standarde.

Na vrh