Kao što smo ranije pomenuli, MNC kompanije pokušavaju da eliminišu rizik vezan za saradnju sa novim dobavljačima. Jedna od važnih poslovnih oblasti za njih jeste korporativno upravljanje eventualnog dobavljača.

Ako se preduzećem ne upravlja adekvatno, zaista bi moglo da bude riskantno angažovati takvog dobavljača, iako preduzeće možda jeste sposobno da proizvede i isporuči zahtevanu robu i/ili usluge.

Stoga, MNC postavlja kao prva pitanja:

 • Da li je jasno pitanje vlasništva konkretnog dobavljača? Kakva je struktura vlasništva?
 • Da li je vlasnik dostupan u slučaju potrebe?
 • Da li preduzeće i njegov vlasnik imaju dobru reputaciju?
 • Da li preduzeće radi u skladu sa svim pravnim normama?
 • Da li preduzeće ima dokumentovan istorijat svog postojanja?
 • Da li preduzeće ima kompetentan rukovodeći tim i da li su sve menadžerske funkcije popunjene?
 • Da li je izvor prihoda preduzeća jasan?
 • Da li preduzeće stoji dovoljno fnansijski solidno da obezbedi stabilnost?
 • Da li je preduzeće ugroženo drugim rizicima; na primer, da li preterano zavisi od jednog, dominantnog klijenta?
 • Da li je preduzeće uključeno u neke društveno - socijalne aktivnosti?
 • Da li protok informacija unutar i sa preduzećem dobro funkcioniše?

Posebno bismo želeli da Vam skrenemo pažnju na važnost poslovanja preduzeća koje je usaglašeno sa svim zakonskim normama. To predstavlja širok i važan segment, počev od plaćanja doprinosa za zaposlene, dozvola za gradnju, prevenciju mita.

Očigledno, ne može se svim odgovorima direktno i lako pristupiti, na primer u slučaju da je Vaše preduzeće novoformirano, nećete imati dokumentovan istorijat poslovanja. U ovakvom slučaju, vlasništvo i iskustvo rukovodećeg kadra ima veći značaj.

Nazad na sadržaj


Želite da znate kako Vas potencijalni poslovni partner vidi? Pogledajte  Provera poslovnih partnera.

Na vrh