Životna sredina i njena zaštita predstavljaju važan segment poslovanja i veoma utiču na kvalitet današnjeg celokupnog življenja, sa tendencijom da budu sve značajniji u budućnosti.

Briga za životnu sredinu jeste deo reputacije i izmešu ostalog predstavlja „good will“ vrednost samih preduzeća. To je razlog zašto MNC kompanije ne žele da budu povezane ni u kom smislu sa problemima životne sredine i da bi izbegle bilo kakvu negativnu javnu konotaciju, one zahtevaju od dobavljača da se pridržavaju svih zakonskih regulativa pa čak i više od toga.

Budite spremni da odgovorite na ovakva pitanja:

  • Da li se preduzeće pridržava svih zakonskih regulativa u oblasti zaštite životne sredine?
  • Da li preduzeće svodi na minimum zagadjenje sredine (sve vrste otpada, buke i drugo)?
  • Da li se pravilno postupa sa kompletnim opasnim materijalom i da li se on pravilno skladišti i uklanja?
  • Da li preduzeće koristi interni program za zaštitu životne sredine (recikliranje, ušteda energije i drugo)?

Jedan od načina kako da se kompanija pridržava svih zakonskih regulativa i učini više od toga, jeste implementacija standarda kvaliteta koje se odnose na zaštitu životne sredine, poput  ISO 14001. Veliki broj MNC kompanija ovo zahteva od svojih dobavljača, ako ne u početku, onda sigurno u nastavku saradnje.

Nazad na sadržaj

Na vrh