Postupak formiranja konačne cene izvoznog proizvoda, pored troškova proizvodnje, marketinga i ostalih izvoznih aktivnosti, treba da uključi i troškove dobijanja dozvola za izvoz.

Prikupljanje izvoznih dozvola zahteva poznavanje:

  • izvozne procedure,
  • vremena potrebnog za dobijanje potrebnih dozvola i
  • visine troškova dobijanja dozvola.

Poznavanje navedenih elemenata važno je za svakog izvoznika kako bi bio u mogućnosti da planira vreme i troškove i time izbegne eventualne probleme oko carinjenja proizvoda i kašnjenja u isporuci.

Sva roba koja se izvozi iz carinskog područja Srbije , prema Odluci o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza (Službeni list SRJ, br. 25/2001), razvrstava se na sledeće režime izvoza:

  • slobodan izvoz(LB),
  • izvoz na osnovu dozvole(D) i
  • izvoz na osnovu kvote, koja se utvrđuje po količini (Kk), odnosno po vrednosti (Kv).


Većina roba koja se izvozi nalazi se na LB režimu jer spoljnotrgovinska politika naše zemlje nastoji da stimuliše izvoz. Zahtev za izdavanje izvozne dozvole upućuje se nadležnom Ministarstvu.

U cilju sprečavanja izvoza robe koji bi uticao na eventualne sezonske poremećaje na tržitu i snabdevenost pojedinim vrstama proizvoda, dr žava reguli še izvoz uvođenjem kvota (K).
Zahtev za izdavanje izvozne kvote upućuje se odgovarajućem organu. Za dobijanje rešenja o dodeli kvote plaća se odgovarajuća taksa.

Za izvoz pojedinih proizvoda potrebno je pribaviti dozvolu od nadležnog ministarstva.

Takođe, kod određenih poljoprivrednih proizvoda (uglavnom mesa i mesnih prerađevina) potrebno je posedovati odgovarajuće sertifikate - rešenja:

  • Rešenje kojim se dokazuje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i prerađevina od mesa, sirovina i otpadaka životinjskog porekla
  • Rešenje kojim se utvrđuje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod.

NAZAD NA SADRŽAJ


Na vrh