Pored modifikacije proizvoda radi usaglašavanja sa standardima tržišta, često je potrebno menjati i izgled proizvoda kako bi se prilagodio određenom podneblju ili zemlji. Kao primer možemo navesti razne električne standarde koji se razlikuju po zemljama.

U Americi, struja ima napon od 110 volti. Poznavanjem određenih propisa u zemlji uvoza, možete saznati da li su potrebne veće ili manje modifikacije, ili samo promena u instalaciji kako bi proizvod pravilno funkcionisao.

Postoje zemlje koje ne koriste sisteme i jedinice merenja koji se primenjuju na domaćem tržištu. Iz navedenog razloga, potrebno je da proizvodi preduzeća budu usaglašeni sa određenim sistemima merenja kako bi mogli da se kombinuju i sklapaju sa proizvodima ili opremom iz te zemlje.

Obratite pažnju i na uputstva za korišćenje i održavanje proizvoda koja moraju biti napisana na jeziku koji se koristi na izvoznom tržištu i usklađena sa njenim standardima merenja (npr. funte umesto kilograma, inči umesto santimentara, farenhajti umesto stepena celzijusa).

INDEKS ČLANAKA

NAZAD NA SADRŽAJ

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh