Nakon što ste odredili strategiju ulaska na strano tržište vreme je da detaljno razradite elemente marketing miksa. Marketing miks predstavlja jedan od najzastupljenijih koncepata u modernom marketingu. Elementi marketing miksa se definišu kako bi preduzeće bilo u mogućnosti da utiče na tražnju za svojim proizvodima.

Marketing miks se uglavnom definiše kao 4P’s što predstavlja skraćenicu sa engleskog jezika za sledeća četiri elementa:

  • Proizvod
  • Cena
  • Promocija
  • Distribucija

* Više o svakom od elemenata Marketing miksa možete pronaći u sekcijama proizvod, promocija, cena i distribucuja, koje su sastavni deo ovog vodiča.

INDEKS ČLANAKA:

MARKETING MIKS

NAZAD NA SADRŽAJ


preko njih i na dobit. Takođe, svaka ozbiljna promena u ostalim elementima marketing miksa (proizvodu, distribuciji i promociji) zahteva korekciju cena.

Komentari posetilaca

NAJČITANIJE

Prijava / Registracija

Na vrh