GlobalGap


O GlobalGap-u

Izazov da se globalizuje svetsko tržište je danas veći nego ikad ranije u sektoru proizvodnje hrane. GlobalGap (nekada poznat po imenu EurepGap) je ustanovio standard koji je ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. GlobalGap je prisutan u više od 80 zemalja sveta na svim kontinentima.


Primena Global Gap standarda

GlobalGap je ustanovljen od privatnih lica koja su napravila dobrovoljne standarde za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu širom sveta, sa naglaskom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti GlobalGap sertifikovani.

GlobalGap je standard koji se koristi pre proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na farmi (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji proizvoda sve dok finalni proizvod ne napusti farmu.

GlobalGap sertifikaciju vrši više od 100 nezavisnih i akreditovanih sertifikacionih tela u više od 80 država širom sveta, a sertifikat je dostupan za sve poljoprivredne proizvođače koji iskažu volju da uvedu GlobalGap sertifikat.

GlobalGap uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije.

GlobalGap se sastoji od seta dokumenata koje je neophodno primeniti u proizvodnji:

 • generalne odredbe,
 • kontrolne tačke,
 • usklađenost kriterijuma i
 • kontrolnu listu.

Prednosti Global Gap-a

Za Vašu kompaniju Global Gap sertifikat:

 • naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane,
 • povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu,
 • evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine,
 • povećava profit,
 • daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde.

Global GAP kategorije pri standardizaciji

Kategorija biljna proizvodnja:

 • Voće i povrće
 • Cveće i ukrasno bilje
 • Kombinovani usevi, stočna hrana
 • Zelena kafa i čajevi

Kategorija stočna proizvodnja:

 • Goveda i ovce
 • Mlečni proizvodi
 • Svinje
 • Živina

Kategorija akvakultura:

 • Salmonidne ribe (pastrmka, losos)
 • Škampi
 • Siluride (pangasius, som)
 • Tilapia

Podrška države

Uviđajući strateški značaj uvođenja ovog sitema kvaliteta za ukupnu konkurentnost naše privrede, podrška Vlade Republike Srbije preduzećima koja žele da uvedu GlobalGap sertifikat nije izostala.

Državne agencije povremeno nude bespovratnu finansijsku pomoć domaćim privrednim društvima za aktivnost uvođenja, sertifikacije i resertifikacije GlobalGap sertifikata.

Zvanično objavljene oglase i javne pozive portal www.InfoGO.biz objavljuje u sekciji KONKURSI.

Na vrh